Platforma chmurowa dla energetyki rozproszonej

Stoimy u progu rewolucji energetycznej. Digitalizacja, dekarbonizacja i decentralizacja to wyzwania naszych czasów. Stworzyliśmy system, który adresuje wszystkie te potrzeby. Besmart.energy to platforma działająca w chmurze służąca do zarządzania wspólnotami energetycznymi, takimi jak klastry, spółdzielnie energetyczne i mikrosieci. To one będą podstawą systemu energetycznego przyszłości.

Atende Industries to firma powstała poprzez wydzielenie z Atende Software działów zajmujących się rozwojem platform chmurowych IoT dla nowoczesnego przemysłu (Przemysł 4.0). Główne produkty firmy skierowane są dla nowoczesnego sektora energetycznego.
Dla kogo przeznaczony jest system besmart.energy?
System jest skalowalny i zdolny obsłużyć każdej
wielkości podmioty, w szczególności:
klastry i spółdzielnie energetyczne - które mogą w sposób realny zarządzać energią elektryczną na swoim obszarze działania,
samorządy - które mogą racjonalizować gospodarkę zużyciem energii elektrycznej w swoich jednostkach budżetowych, dzięki mogą osiągnąć ogromne oszczędności w ramach swoich budżetów,
lokalne przedsiębiorstwa dystrybucyjne OSDn - dzięki czemu będą mogły lepiej obsługiwać swoją infrastrukturę sieciową i planować jej rozwój,
przedsiębiorstwa OZE - poprzez integrację z lokalną platformą zarządzania energią elektryczną uzyskują lepsze ceny sprzedaży, co pozwala szybciej amortyzować inwestycję,
prosumenci - dzięki podłączeniu do systemu będą mogli korzystniej zarządzać wyprodukowanymi nadwyżkami energii elektrycznej.
System besmart.energy to nowe oblicze energetyki
„besmart.energy” to nowoczesne rozwiązanie łączące innowacyjne komponenty w jeden system, otwierający niedostępne możliwości i zapewniający nieosiągalne dotychczas korzyści.
niezawodny
zaprojektowany na bazie ponad dziesięcioletniego doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu platformy AMI red.grid o największym zasięgu w Polsce, obejmującej 2 miliony inteligentnych liczników
intuicyjny
informacje dotyczące parametrów źródeł energii, charakterystyk pobory i produkcji energii pokazywane są w wygodny sposób na mapie fizycznej terenu
dający przewagę technologiczną
zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zapewniają najwyższy poziom predykcji zużycia energii, cen energii na TGE jak również pozwalają na modelowanie rozbudowy sieci
ekonomiczny
system pracuje w bezpiecznym środowisku chmurowym a zatem nie ma potrzeby ponoszenia kosztów rozbudowy infrastruktury informatycznej i jest oferowany w planach abonamentowych dopasowanych do potrzeb różnych użytkowników
bezpieczny
autorska baza danych TStorage umożliwia bezpieczne przechowywanie informacji w chmurze
innowacyjny
autorska baza danych TStorage umożliwia bezpieczne przechowywanie informacji w chmurze
besmart.energy - korzyści biznesowe i techniczne
wspólna platforma integrująca lokalne podmioty - umożliwia lokalne zamknięcie przepływu energii, dzięki czemu możliwe staje się zbilansowanie mikrosieci,
szybkie pomiary - szybkie pobieranie danych w odstępach minutowych umożliwia realne sterowanie stroną podażową jak i popytową,
autorski model prognozowania pogody - umożliwia planowanie produkcji OZE oraz przewidywanie ewentualnych zakłóceń pracy sieci spowodowanych zmianami pogody
estymacja zużycia i produkcji - możliwość bilansowania mikrosieci oraz wybór najkorzystniejszej polityki kontraktowania energii
predykcja cen energii na TGE oraz Rynku Bilansującym wbudowane algorytmy AI dają możliwość predykcji cen i kontraktowania energii elektrycznej po najlepszej cenie
współpraca z wieloma typami inteligentnych liczników energii - małe nakłady inwestycyjne na uruchomienie systemu
mapy o wysokiej dokładności - pozwalają na analizę topologii i analizę sieci w kontekście położenia i wzajemnych odległości pomiędzy komponentami sieci
modelowanie rozbudowy mikrosieci - możliwość modelowania mikrosieci poprzez dodawanie źródeł OZE, zbiorników energii i odbiorców wraz z profilowaniem charakterystyki produkcji/zużycia energii w dziedzinie czasu
responsywny interfejs dla urządzeń mobilnych i raportowanie - pozwala na szybkie podejmowanie działań przez koordynatora i uczestników klastra,
kontraktowanie energii między podmiotami lokalnymi - umożliwia uzyskanie korzystniejszych cen zarówno przez stronę sprzedającą jak i kupującą energię
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie besmart.energy wypełnij poniższy formularz. W odpowiedzi prześlemy Ci szczegółowe materiały informacyjne.
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.