Poznaj nowe oblicze energetyki


System do zarządzania mikrosieciami

Jak rozwijała się energetyka
Energetyka krajowa do niedawna była systemem w pełni scentralizowanym. Elektrownie zapewniające bezpieczeństwo energetyczne kraju, zasilane węglem dostarczały energię przez sieci przesyłowe generując duże straty energii.
Rozproszone źródła energii odnawialnej zwiększają efektywność systemu energetycznego, dają możliwość lokalnego bilansowania oraz uczestnictwa prosumentów na rynku energii. Kierunek oparty na rozwoju OZE umożliwi w przyszłości zapewnienie niezależności energetycznej dla mniejszych jednostek np. klastrów, a lokalane zarządzanie popytem i produkcją energii pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z jej zużyciem.
Co to są klastry energii
Klastry energii to lokalne bilansowanie energii przez jej konsumpcję, produkcję, magazynowanie i dystrybucję. Zadaniem klastrów jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz poprawa lokalnego środowiska naturalnego.
Kapryśne odnawialne źródła energii
Zależność odnawialnych źródeł energii od czynników zewnętrznych powoduje trudności w zachowaniu chwilowego bilansu energetycznego. Odpowiednie zarządzanie popytem na energię poprzez inteligentne sterowanie urządzeniami odbiorczymi jest możliwe tylko przy zastosowaniu prognostycznych modeli pogody o wysokiej rozdzielczości umożliwiających dokładną predykcję produkcji energii.
Magazynowanie energii elektrycznej
Produkcja energii nie musi być równa chwilowemu zapotrzebowaniu odbiorców. Odpowiedzią na trudności wynikające ze zmiennych możliwości produkcyjnych źródeł odnawialnych są magazyny energii stosowane coraz częściej w lokalnych elektrowniach i przedsiębiorstwach.
Kluczowym aspektem zastosowania magazynów energii jest ich odpowiedni dobór, opomiarowanie i zarządzanie procesem ładowania. Założenia te są osiągalne dzięki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania.
Nowa technologia
besmart.energy to zestaw narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji dostępnych w chmurze, rozwiązujących problemy stawiane przez współczesną energetykę. Platforma udostępnia zestaw funkcji wpierających m.in. predykcję produkcji i zużycia energii, bilansowanie z wykorzystaniem modeli uwzględniających magazynowanie energii i predykcję cen na Towarowej Giełdzie Energii.