platforma do zarządzania klastrami energii


Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16


Analizujemy dane pomiarowe

Dzięki zaawansowanym mechanizmom przetwarzania danych pomiarowych z sieci energetycznej i urządzeń elektrycznych platforma pozwala zwiększyć korzyści wynikające z posiadania własnych źródeł energii, między innymi z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

zobacz aplikację