Narzędzia AI
Narzędzia numeryczne
TStorage
Predictive maintenance
Zarządzanie klastrami
Zarządzanie urządzeniami
Licznik energii IoT
Dane giełdowe
Dane pogodowe
Dane z sensorów
Panel zarządzania
Aplikacje
TStorage
Autorska baza danych TStorage jest rozproszonym archiwum dedykowanym do danych typu time-series. Rozwiązanie stanowi fundament systemu - zapewnia możliwość szybkiego i niezawodnego odczytu i zapisu danych stemplowanych czasem.
Narzędzia AI
Platforma besmart.energy udstępnia zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji umożliwiających m.in. predykcję zużycia i produkcji energii, analizę danych giełdowych czy sterowanie urządzeniami odbiorców np: samochodami elektrycznymi!
Narzędzia numeryczne
Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe jest rozwiązywanie problemów algorytmizowalych przy pomocy narzędzi numerycznych. Dedykowane platformy obliczeniowe wyposażone w karty graficzne z procesorami GPU wykorzystywane są do precyzyjnego pognozowania pogody przez co możliwa jest efektywna predykcja produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Licznik IoT
W ramach projektu besmart.energy realizowany jest kompletny projekt licznika energii do zostosowań Internetu Rzeczy! Sercem licznika jest system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix RTOS, który umożliwia szerokie zastosowanie licznika jako elementu IoT, pozwala uprościć budowę sprzętową urządzenia oraz rozszerza jego funkcjonalność o możliwość pisania własnych aplikacji klienckich.